Iris en Hemerocallis kwekerij Joosten

Plantversterkende en beschermende middelen van Pireco®   


De kruiden-samenstelling van Pireco maakt het product uniek voor een veilige toepassing in de sierteelt, consumptiegewassen (groenteteelt) en boomteelt.
De plantversterkende producten van Pireco zijn Control Union gecertificeerd en geschikt voor de biologische teelt.bij-vriendelijk tuinieren Pireco is geen chemisch bestrijdingsmiddel en geen symptoombestrijder, maar pakt gewoon het probleem aan door de gewassen hun eigen weerstand terug te geven. De ingrediënten in het product hebben, naast een bodemverbeterende, wortelstimulerende en een plantversterkende werking, een indirect effect op insectenplagen en ziekten.
Pireco: een eerlijk en gezond product! Wij werken met Pireco en zien de resultaten!


Pireco Bladinsecten (LWS)

LWS heeft, behalve de plantversterkende werking, een indirecte werking in het afweren van de aanwezigheid van o.a. de bladluizen, dopluis, schildluis, wortelluis, wolluis, witte vlieg, rupsen, leliehaantje, galmug, spint en tripsen. Bij voorkeur al preventief toe passen.
Verkrijgbaar in handige capsules voor potplanten (24 stuks) en vloeibaar concentraat (500 ml voor 125 m2)

Pireco Bladziekten (MRB)

MRB heeft, behalve de plantversterkende werking, een indirecte werking in het afweren van de aanwezigheid van o.a. meeldauw, roest, blackspot, buxsusziekte en andere schimmelziekten. Bij voorkeur al preventief toe passen.
Verkrijgbaar in handige capsules voor potplanten (24 stuks) en vloeibaar concentraat (500 ml voor 125 m2)

Pireco Bodeminsecten (SBI)

SBI heeft, behalve de plantversterkende werking, een indirecte werking in het afweren van de aanwezigheid van o.a. aardrupsen, ritnaalden (koperworm) de taxuskever, larven van kevers en andere schadelijke insecten in de bodem. Bij voorkeur al preventief toe passen.
Verkrijgbaar in vloeibaar concentraat 500 ml (voor 125 m2) en korrels (12,5 m2).

Pireco Schadelijke Bodemaaltjes (SBA)

SBA heeft, behalve de plantversterkende werking, een indirecte werking in het afweren van de aanwezigheid van o.a. rozenaaltjes (rozenmoeheid), aardappelcystenaaltjes en diverse wortel - of bietenaaltjes. Bij voorkeur al preventief toe passen.
Verkrijgbaar in vloeibaar concentraat 500 ml (voor 125 m2) en korrels (12,5 m2).

Pireco Bodemschimmels (SBS)

SBS heeft, behalve de plantversterkende werking, een indirecte werking in het afweren van de aanwezigheid van o.a. Verticillium (verwelkingsziekte), Cylindrocladium buxicoli (Buxusziekte), Pythium (kiemplantenziekte) en Fusarium (voet- en wortelrot). Bij voorkeur al preventief toe passen.
Verkrijgbaar in vloeibaar concentraat 500 ml (voor 125 m2) en korrels (12,5 m2).

Pireco Grasinsecten (EER)

EER heeft, behalve de grasversterkende werking, een indirecte werking in het afweren van de Engerlingen (de larven van vele kevers zoals de meikever, junikever, rozenkever, sallandkever etc), de Emelten (de larven van de Langpootmug), en de larven van de Rouwvlieg. Bij voorkeur al preventief toe passen.
Verkrijgbaar in vloeibaar concentraat 500 ml (voor 125 m2) en korrels (12,5 m2).

Omnifertil, een universele vloeibare meststof met sporen elementen en micronutriënten

Omnifertil bevat alle benodigde primaire, secundaire meststoffen Ún micronutriënten. Met een gereguleerde afgifte. Door dit totaalpakket zal het gewas vitaler worden en de groei gestimuleerd worden. Verkrijgbaar in flacons van 0,5 en 1 liter.

Delumbri, slakken houden er niet van!

Delumbri heeft, behalve de plantversterkende werking, een indirecte werking in het afweren van slakken. Bij voorkeur al preventief toe passen. De slakken blijven simpelweg voortaan bij de behandelde planten weg.
De slakken gaan niet dood en vormen dus geen vergiftigd gevaar voor vogels of voor egels. Maar blijven gelukkig wel gezond voedsel voor deze dieren. De korrels strooien bij droog weer, niet inwerken en na 4 weken of bij veel regen herhalen. Verkrijgbaar in zakken van 10 kg korrels.Ruttensepad 7-2, 8318 PM Rutten.     Tel: 0031(0)527 262 485      E-mail:info@kwekerij-joosten.nl